تهاتر بخشی از مطالبات و بدهی‌های شرکت آبفا شیراز | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

تهاتر بخشی از مطالبات و بدهی‌های شرکت آبفا شیراز

آخرین بروز رسانی: چهارشنبه 01 ارديبهشت 1400
عکس آبفا شیراز
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌گذاری آبفا شیراز از تهاتر بخشی از مطالبات و بدهی‌های شرکت آب و فاضلاب شیراز خبر داد.

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی آبفا شیراز، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌گذاری آبفا شیراز اظهار داشت: مطابق بند "و" تبصره (5) قانون بودجه سال 1399 دولت می‌توانست از طریق اسناد تسویه خزانه بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی نهادها و مؤسسات عمومی که تا پایان سال 98 ایجادشده را با مطالبات قطعی خود از اشخاص مزبور تا پایان سال 98 که شامل مطالبات به سازمان امور مالیاتی و مطالبات بانکی است تسویه نماید.

محمدعلي طاهر دوست افزود: با گنجانده شدن نام شرکت‌های آب و فاضلاب در آیین‌نامه اجرایی این بند قانونی در سال 1399 امكان استفاده از ظرفيت بند «و» تبصره «۵» قانون بودجه جهت شركت‌هاي آب و فاضلاب نیز فراهم شد که مسئولیت اجرا و پیگیری آن در شرکت آب و فاضلاب شیراز در بخش جاری به عهده معاونت برنامه‌ریزی واگذار شد.

وی با اشاره به اینکه مطابق با قانون، فقط امكان تسويه و تهاتر بدهي و مطالبات دولتي وجود داشته بدین معنا که متقاضی می‌بایست از دستگاه دولتی طلبکار و به دستگاه دولتی بدهکار باشد اذعان داشت: به لحاظ اینکه شرکت آب و فاضلاب شیراز به عنوان متقاضی، دارای مطالبات بخش جاری از دستگاه هاي دولتي بوده، در  حالیکه فاقد بدهی به دستگاه دولتی (بدهي مالياتي) می باشد، انجام تهاتر از طريق ظرفيت مذكور به‌صورت معمول و مستقيم امکان‌پذیر نبود.

این مقام مسئول در ادامه گفت: با رایزنی‌های انجام‌شده با سازمان امور مالیاتی با استفاده از ماده 182 قانون ماليات‌هاي مستقيم و تنظيم قرارداد داخلي با برخي پيمانكاران و همچنين شركت آب منطقه‌ای فارس، بدهي مالياتي آن‌ها به اين شركت منتقل شد.

طاهر دوست ابراز داشت: با استفاده از بدهي مالياتي ایجادشده، مبلغ 82 ميليارد ريال مطالبات شركت به‌صورت غیرمستقیم در مقابل تسویه همین مبلغ از بدهی پیمانکاران و شرکت آب منطقه‌ای فارس امکان‌پذیر شد.

وی گفت: با احتساب مبلغ 42 میلیارد ریال تهاتر انجام‌گرفته در بخش طرح‌های عمراني مجموع استفاده از ظرفیت این بند قانونی برابر با 124 ميليارد ریال گردید.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌گذاری شرکت آب و فاضلاب شیراز افزود: همچنین در خصوص تهاتر بدهی بانکی شرکت به مبلغ 40 میلیارد ریال با مطالبات از دستگاه‌های دولتی نیز اقدمات لازم صورت پذیرفت و پس از ثبت در سامانه و طی مراحل قانونی در صورت تائید ذیحساب بانک ملی به سرانجام خواهد رسید.

تاريخ ثبت خبر: 
چهارشنبه 01 ارديبهشت 1400
منبع خبر: 
درون سازمانی
کلمات کلیدی: 
آبفا شیراز، تهاتر مطالبات و بدهی‌ها
نویسنده: 
مژده كريمي نژاد