برنامه های آتی در سال 99 | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

برنامه های آتی در سال 99

آخرین بروز رسانی: دوشنبه 06 ارديبهشت 1400

برنامه های سال 1400

ديف

نام و ظرفيت مخزن

 پيشرفت فيزيكي تا پايان  سال 1399

پيش بيني پيشرفت فيزيكي تا پايان سال 1400

1

تکمیل احداث مخزن 20,000 مترمكعبي حسين آباد سر تل

41%

100%

رديف

نام و ظرفيت مخزن

پيش بيني مدت ساخت

1

مخزن 10,000 مترمکعبی منصور آباد

یک سال

2

مخزن 10,000 مترمکعبی گلدشت حافظ

یک سال

 

 

 

تصفیه خانه فاضلاب در دست ساخت در سال 1400

رديف

نام تصفیه خانه

درصد پيشرفت فيزيكي

ظرفیت
 (هزار متر مکعب در روز)

پيش بيني پيشرفت فيزيكي تا پايان سال 1400

محل تأمین اعتبار

1

مدول 1و2 تصفيه خانه فاضلاب شماره 2 شيراز

99%

100

100%

عمرانی

2

مدول 3 و 4 تصفيه خانه فاضلاب شماره 2 شيراز

0%

100

10%

عمرانی

3

مدول 1 تصفيه خانه فاضلاب شرق صدرا

72%

13

100%

عمرانی

4

مدول 1 تصفيه خانه فاضلاب غرب صدرا

0%

13

10%

عمرانی

 

گردآورنده: 
زهرا ایزدی نیا
کلمات کلیدی: 
آمار, شیراز, برنامه, آتی