فرم ها و آئين نامه هاي تحقيقاتی | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

فرم ها و آئين نامه هاي تحقيقاتی

آخرین بروز رسانی: سه شنبه 11 آذر 1399

فرم ها:

ردیف

عنوان فرم

توضیحات

1

فرم پیشنهاد طرح تحقیقاتی

(حجم فایل 66 کیلو بایت- نوع فایل .doc -- تاریخ بارگذاری 14-07-1398)

فرم اصلی پروپزال- قابل توجه محققین

2

فرم اولیه پیشنهاد طرح تحقیقاتی

(حجم فایل 50 کیلو بایت- نوع فایل .doc -- تاریخ بارگذاری 07-11-1397)

فرم اولیه پروپزال- تکمیل در صورت نیاز توسط محققان با هماهنگی دفتر تحقیقات

3

فرم نیازسنجی اولویت تحقیقاتی

(حجم فایل 43 کیلو بایت- نوع فایل .doc -- تاریخ بارگذاری 20-08-1398)

جهت اعلام موضوعات مدنظر برای درج در اولویت های تحقیقاتی

 

 

آیین نامه ها و مستندات:

ردیف

عنوان فرم

توضیحات

1

موافقتنامه و شرايط عمومي قراردادهاي خدمات مشاوره پژوهشي

(حجم فایل 50 کیلو بایت- نوع فایل .doc -- تاریخ بارگذاری 12-10-1391)

-

2

شرايط عمومي همسان قراردادهاي خدمات

(حجم فایل 512 کیلو بایت- نوع فایل doc -- تاریخ بارگذاری 21-01-1391)

-

3

فرم  قرارداد پژوهشي

(حجم فایل 50 کیلو بایت- نوع فایل doc -- تاریخ بارگذاری 21-01-1391)

پس از پذیرش پروپزال

4

نظامنامه تحقيقات

(حجم فایل 134 کیلو بایت- نوع فایل doc -- تاریخ بارگذاری 21-01-1391)

ابلاغی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

5

فراگرد رسیدگی به طرح های تحقیقاتی

(حجم فایل 46.45 کیلو بایت- نوع فایل doc -- تاریخ بارگذاری 28-07-1399)

کد سند :  M013T002

6

فلوچارت پذيرش طرح هاي تحقيقاتي

(حجم فایل 30 کیلو بایت- نوع فایل doc -- تاریخ بارگذاری 21-01-1391)

-

7

ارايه ضمانت نامه كتبي دانشگاه ها براي قراردادها پژوهشي

(حجم فایل 95 کیلو بایت- نوع فایل pdf -- تاریخ بارگذاری 21-01-1391)

تصویب نامه هیئت وزیران

8

ترك تشريفات مناقصه پژوهشي با دانشگاه ها

(حجم فایل 186 کیلو بایت- نوع فایل pdf -- تاریخ بارگذاری 21-01-1391)

تصویب نامه هیئت وزیران

9

گواهينامه صلاحيت مراكز پژوهشي

(حجم فایل 195 کیلو بایت- نوع فایل pdf -- تاریخ بارگذاری 21-01-1391)

تصویب نامه هیئت وزیران

10

حق حضور در جلسات كميته تحقيقات براي اعضاء هيئت علمي

(حجم فایل 52 کیلو بایت- نوع فایل pdf -- تاریخ بارگذاری 21-01-1391)

تصویب نامه هیئت وزیران

11

دستورالعمل حق النظارت ناظرين طرح هاي تحقيقاتي

(حجم فایل 17 کیلو بایت- نوع فایل pdf -- تاریخ بارگذاری 21-01-1391)

نامه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

12

ضوابط استفاده از اعتبارات پژوهشي در وزارت نيرو

(حجم فایل 76 کیلو بایت- نوع فایل pdf -- تاریخ بارگذاری 21-01-1391)

ابلاغیه وزارت نیرو

 

گردآورنده: 
زهرا ایزدی نیا
کلمات کلیدی: 
آبفا شیراز، پژوهش، فرم، آئین نامه، تحقیقات، پروژه، فاضلاب، آب